Jäsenet

KIDE RY

 

Kirkkon­um­men Oop­per­ay­hdis­tys ry
Kirkkon­um­men Yrit­täjät ry
Knuf rf
Kirkkon­um­men Pienki­in­teistöy­hdis­tys ry /Kyrkslätts Små­fastighets­fören­ing rf
Aktia pank­ki
Asiana­jo­toimis­to Nat­u­ra­ta Oy
Baby­lo­nia Oy
Bistro O mat
Car­pen­tum Oy
CMH-Koti Oy LKV
Espoon Luk­i­tus Oy
Han­dels­banken
Isän­nöin­tiverkko Oy
Jalkat­er­apia Jalka­kun­to
K.Halonen Oy
Kirkkon­um­men Kuk­ka ja Hau­taus­palvelu
Kirkkon­um­men Sanomat
Län­si-Uuden­maan Osu­us­pank­ki
Län­si-Uuden­maan Säästö­pank­ki
HTE-Tours Oy
Nordea
Optikko Syn­sam Silmäni­lo
Osu­uskun­ta Varu­bo­den Osla
Raken­nus­palvelu Heik­ki I Oksa­nen Oy
Kiin­teistöhuolto M.Korhonen
Kukkapiste
Hymykuop­pa
Kul­ta­jousi
RMV-Korut
Kaisaniemen Kel­lo ja Kul­ta
Walt­tari Oy
Beauty­Land Oy
As Oy Kirkkon­um­men Kuninkaan­tori
Kiin­teistö Oy Kirkkon­um­men Kirkko­tal­li
Kiin­teistö Oy Kirkkon­um­men Tallin­mä­ki
Kirkkon­um­men kun­ta
Kirkkon­um­men seu­rakun­tay­htymät
Tar­mo Aarnio
Esa Rai­ta
Palvelukeskussäätiö

 

Kide ry:n jäsenmaksut:

 

henkilömäärä                                   euroa
1                                                           25€
2–4                                                       100€
5–8                                                       150€
9–12                                                     250€
13– 500€

Asuin- ja kiin­teistöosakey­htiöi­den ja seu­ro­jen jäsen­mak­su 100€.

Yhdis­tys­ten jäsenmaksu:

Alle 100 jäsen­tä                             50€
100 jäsen­tä tai enem­män . 100€