KIDE RY KANNATUSTUOTTEET

Kide Ry rahoit­taa toim­intansa täl­lä het­kel­lä kokon­aan jäsen­mak­suil­la. Myös kun­nan tuki aut­taa osaltaan toimintaamme.

Vuo­den 2019 pää­pain­oalueemme on kirkkon­um­me­laiset nuoret, ja kun­takeskuk­sen viihty­isyy­den lisäämi­nen. Vuosikokok­ouk­ses­samme 10/2018 pohdit­ti­in eri­laisia keino­ja lisätä nuo­rille niin san­ot­tu­ja luval­lisia, viihty­isiä ja hyvin valais­tu­ja tilo­ja viet­tää aikaa iltaisin, sekä ulkona että sisällä.

Eri­lais­ten tapah­tu­mien, taiteen ja tiivi­in yhteistyön Kirkkon­um­men kun­nan kanssa pyrimme vaikut­ta­maan keskuk­sen kehitykseen.

Sitä varten pää­timme luo­da aivan uuden ulot­tuvu­u­den kirkkon­um­me­laiseen ylpey­teen olla kirkkon­um­me­lainen ja lisätä yhteisöl­lisyyt­tä kun­ta­lais­ten kesku­udessa. Me yhdessä teemme kun­nas­ta hyvän ja viihty­isän paikan elää. Jakakaamme yhdessä ilosanomaa Kirkkon­ummes­ta, koska

I love Churchmoor!

  I LOVE CHURCHMOORKANGASKASSI

Ensim­mäi­nen I love Church­moor ‑tuote on mus­ta, puuvil­lainen kangaskassi.

Koko: 42 cm x 39 cm. Kahvo­jen pitu­us noin 60 cm, eli oivalli­nen olkalaukku.

Kassin keskiosas­sa tek­sti I <3 Church­moor, ja oike­as­sa alare­unas­sa pienel­lä KIDE ry logo.

Kasse­ja on vain pieni erä, joten tilaa omas NYT alla ole­val­la lomakkeella!

Hin­ta vain 10 e / kas­si + mah­dol­liset pos­ti­tusku­lut 5,20 e.

Kaik­ki tuot­teista saata­va tuot­to menee suo­raan ja lyhen­tämät­tömänä yhdis­tyk­sen toim­intaan. Lisäti­eto­ja antaa toimin­nan­jo­hta­ja Niik­ka Järvi­nen, toimisto@kirkkonummenkide.fi.

Voit myös tukea toim­intaa ja olla mukana kehit­tämässä viihty­isäm­pää ja toimi­vam­paa kun­takeskus­ta liit­tymäl­lä jäsenek­si täältä. Henkilöjäsen­ten jäsen­mak­su vain 25 euroa vuodessa.

10 + 1 =